Katthemmet Solkatten     

Katthemmet Solkatten.

 

Falkenbergs Djurskyddsförening stängde, efter 11 års verksamhet, katthemmet Solkatten 30 juni 2022.

Detta på grund utav att fastigheten som föreningen har hyrt lokalen av är såld.

Falkenbergs Djurskyddsförening kommer i fortsättningen att bedriva sin verksamhet med hjälp av ett antal jourhem.

 

Besök i något av våra jourhem sker efter överenskommelse per mail.

  

Policyn är att bara ta emot hanterbara katter. Undantag görs för kattungar som fortfarande kan vara relativt lätta att få tama och förtroendefulla inför människor.

 

Bakgrund till policyn:

  • Det är fel mot katter som är livrädda för människor att dagligen tvingas utstå den stress som mänsklig närvaro innebär.

  • Stress utlöser ofta latenta sjukdomar hos förvildade katter. Det måste vara möjligt att utan risk för skada ge katterna medicin och annan behövlig omvårdnad.

  • Erfarenheten visar att det är svårt nog att omplacera tama och tillgivna katter till nya hem.

  • För skygga katter, som kanske utsatts för våld och vanvård tar det ännu längre tid. Människor som vill ge dessa katter en ny chans är mycket sällsynta.

 

Att ta emot alla de förvildade katter som föreningen får samtal om skulle innebära att möjligheten att ta emot tama och tillgivna katter skulle minska kraftigt.

  

Föreningen anser också att katterna behöver socialiseras. Detta innebär att deras behov av att umgås med andra katter och med människor måste tillgodoses.

  

Många av katterna som kommer till jourhemmen har stora problem och behöver en tid av lugn och trygghet med god omvårdnad och möjlighet till samvaro med människor innan de kan komma till sina nya hem.