Tips till hundägaren

 

Hundbad

Din hund kan också följa med till stranden!

I Falkenbergs kommun finns tre stränder som hunden kan få följa med till . På var och en av dessa stränder finns en avgränsad zon inom vilken hunden får vistas under förutsättning att den är kopplad.

Hundbadzon finns vid Olofsbo havsbad, Skrea strand samt Ugglarps havsbad.

På samtliga platser går det att nå hundbadzonen utan att passera över övrig strand. Följ de stigar som markerats med en blå hänvisningsskylt med texten "hundbad".

Hundar måste hållas kopplade på stranden och får inte vistas utanför hundbadzonen 15/5 - 15/9.

I vattnet gäller ej kopplingstvång. Avföring måste omedelbart avlägsnas. Vid varje hundbadzon finns hundlatrin uppsatt.