Policy för omhändertagande av upphittad katt

 

Bakgrund

Det finns hundratusentals katter som saknar ägare eller som övergivits av sin ägare. Kattungar föds av dessa hemlösa och övergivna katter. Många blir förvildade och många dör av svält, köld, sjukdomar eller blir uppätna av rävar och andra rovdjur.

Djurskyddsföreningen i Falkenberg driver ett katthem vars främsta syfte är att ta hand om så många hemlösa eller övergivna katter som vi kan med målet att hitta nya, bra hem för dessa. Vi har tillstånd enligt Djurskyddslagen §16 och följer Länsstyrelsens regler för hur man ska driva ett djurhem för katter. Vi följer även Djurhemsförbundets riktlinjer för djurhem.

I vissa fall och i mån av plats och tid, tar vi hand om katter för omplacering. Detta gäller främst sådana katter som polis och länsstyrelse tagit hand om och som inte kan vara kvar i sina nuvarande hem och därför behöver omplaceras.

Omhändertagna katter placeras i karantän i minst 3 – 4 veckor. Under tiden i karantänen blir de undersökta av veterinär, avmaskade vaccinerade, ID-märkta och kastrerade. Därefter placeras de på katthemmet för att inom en rimlig tid kunna adopteras och på så sätt få ett nytt hem. Vi ska hitta bra hem för de katter vi adopterar bort.

Vi tillämpar inte principen (TNR) att ta in katter som kastreras och sedan släpps ut igen. Katter är domesticerade djur. De ska ha ett bra hem där de kan bli älskade!

 

Vilka katter kan vi ta hand om?

  • Någon har ringt och anmält att det finns en eller flera katter som håller till någonstans.
    • Vi kan efter bedömning hjälpa till med att ev fånga in dessa katter.
  • Någon har tagit hand om en katt som inte verkar ha något hem och efter kontakt, kommer med katten till katthemmet. Vi gör vad vi kan för att förvissa oss om att det inte är ägaren som vill bli av med sin katt eller att det är någon som vill få bort grannens katt. Vi tar normalt inte hand om katt för omplacering om katten redan har ett hem. Undantag kan förekomma t. ex. i sådana fall då ägaren avlider eller blir oförmögen att ta hand om katten.
  • Vi hjälper, i vissa fall polis eller Länsstyrelse att ta hand om de katter som kommer i kläm när de eller det sociala tar hand om människor som även är kattägare – även vanvårdsfall.

De omhändertagna katterna undersöks beträffande ID-märkning. För en ID-märkt katt försöker vi få tag i ägaren genom Sweraks och Kennelklubbens register. En sådan katt räknas som tillhörig en ägare men bortsprungen.

ID-märkta katter som vi omhändertagit, där vi inte kunnat hitta en registrerad ägare, kommer att pro forma överlämnas till polisen som ev noterar ”hittegodset”. Efter samtal med polisen i Falkenberg kan vi numera anta att ägarskapet överförs till Falkenbergs Djurskyddsförening efter ett antal dagar.

Omhändertagen katt som inte är ID-märkt får vi räkna som vår efter ett antal dagar. En sådan katt räknas som herrelös.

Vi försöker i båda fallen att hitta en ägare till katten genom att lista katten med kännetecken och plats där katten hittades på vår hemsida, facebook och andra tillämpliga media. Om ingen ägare hittats innan katten gått igenom vår normala process i karantän, blivit avmaskad, vaccinerad, ID-märkt och kastrerad samt fått ett nytt hem, anser vi processen fullförd och avslutad.

För upphittade katter som en ursprunglig ägare kräver tillbaka, bör ägaren betala för de tjänster som vi gett katten: mat, mediciner, veterinärvård etc.

Om vi har hittat ägaren skall denna, efter att ha identifierat sig som rättmätig ägare, hämta sin katt.

För katt vars ägare lämnar denna till Falkenbergs Djurskydd för omplacering, skall alltid ett intyg skrivas där ägaren överlåter ägandet till oss.

När vi adopterar ut en katt upprättar vi ett överlåtelsedokument där det finns stipulerat ett antal villkor för överlåtelsen. Vi försöker följa upp sålda katter.

Under den tid katten är hos oss för vi en noggrann journal över allt som händer denna, från den kommer till oss tills efter att den kommit till ett nytt hem.

 

Vilka katter kan vi ordna nya hem till?

Katthemmet i Långås består av 1 byggnad.  I byggnaden finns 10 platser för katter som är klara att adopteras ut. I direkt anslutning finns det separata karantänsrum med 2 platser. Vi har också tillgång till ett antal jourhem. Där privatpersoner efter väl informerade regler tar hand om katter, många gånger katthonor med små ungar. Efterhand det blir lediga platser på katthemmet så slussas katterna in där ifrån jourhemmen.

Det finns katter som är så pass gravt sjuka eller skadade att de inte går att behandla så de får ett värdigt liv och som veterinär bedömer bör avlivas. Vi följer alltid veterinärernas råd.

Katterna är undersökta och bedömda av veterinär. Vuxna katter vi adopterar ut är kastrerade, avmaskade, vaccinerade och ID-märkta (chip och tatuering i öra). Även kattungar som vi adopterar ut är sociala, avmaskade, vaccinerade chip- och öronmärkta. Kastrering ska ombesörjas av den nya ägaren. Dock bekostas kastreringen av föreningen genom att en värdehandling medföljer vid adoptionen. Ägaren ska meddela oss och styrka att det är gjort.

Vi rekommenderar alla som köper katt av oss att hålla denna försäkrad.

Vårt mål är att ta hand om så många hemlösa katter som möjligt och få dessa placerade i nya goda hem. Det händer ibland att äldre katter, något skygga katter eller katter med speciella behov blir sittande lite längre innan vi hittar det rätta hemmet.

 

Personal och volontärer

För att kunna driva ett katthem behövs det människor som ömmar för hemlösa katter och som har goda kunskaper om hur man ska sköta och vårda en hemlös katt.

För detta har vi dels anställd personal som arbetar deltid 08.00 – 12.00, 5 dagar i veckan. Dels har vi volontärer som helt ideellt ställer upp under helger, semestrar och vid sjukdom hos anställd.

Katterna finns ju på katthemmet även utanför ordinarie arbetstid, varför vi är helt beroende av volontärer.

 

Veterinäravtal

Falkenbergs Djurskyddsförening har ett avtal med veterinär där vi har en rabatt på veterinärvård. Alla rabatter gäller djur som är registrerade på Falkenbergs Djurskyddsförening. Avtalet i sin helhet finns hos ordförande.

 

Hygien och smittskydd

I princip skall alla katter som tas in på Katthemmet i Långås anses vara smittobärare. Det är utifrån detta som vi tar hand om nyintagna katter.

De skall placeras i karantän! Även inackorderade katter som har fått gå fritt utomhus måste behandlas på detta sätt. Det räcker inte med att de är vaccinerade – de kan smitta de andra katterna på katthemmet om de placeras där.

Det är mycket viktigt att personal och volontärer inte rör sig mellan katthem och karantäner utan att vidta fasställda åtgärder i syfte att minska smittorisken. Det finns en separat instruktion för detta.

 

Andra sällskapsdjur

Som det är idag har vårt katthem endast tillstånd att ta hand om hemlösa katter men med möjlighet att förmedla omplaceringar av andra sällskapsdjur.

Som Djurskyddsförening har vi både plikt och möjlighet att agera utanför ”kattkonceptet”.

Vad vi gör och vad vi kan göra utöver detta, måste beslutas av styrelsen för Falkenbergs Djurskyddsförening från fall till fall.

 

Ekonomi

Det är uppenbart att vår verksamhet inte är något man kan tjäna pengar på. Varje katt kostar oss betydligt mer än det vi kan ta betalt vid adoption. Därför behöver vi ständigt bidrag, sponsorer, donationer och gåvor av alla de slag för driften av katthemmet.