Ta ansvar för din hund

 

Lämna inte din hund i bilen!

En hund tål inte hög värme under en längre tid utan att få värmeslag. 

Hunden svettas inte genom huden som vi människor gör. Den svettas bara genom tassar och mun. Därför är hundar mycket känsligare för värme och överhettning.

Om man ser att hunden är lätt medtagen kan man kyla den med vatten. Blöta handdukar eller ett bad i närmaste vattendrag.

Skulle hunden inte vara kontaktbar ska man så snabbt som möjligt, efter att först ha kylt ner hunden, se till att den omedelbart kommer under veterinärvård.

Länk till en artikel i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/sommarisverige/article7444685.ab

 

 

Lös hund i naturen.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får inga hundar springa lösa i naturen. Lagens syfte är att skydda viltet under den mest känsliga tiden när djuren har sina ungar. Då är till och med snälla hundar farliga.

De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt.

En lösspringande hund i naturen får kopplas upp av mark-ägaren eller någon som företräder markägaren. Om hunden inte går att fånga in riskerar den att bli skjuten.

Lokala regler om hundhållning i exempelvis friluftsområden och på motionsspår kan tas in i kommunens lokala ordningsföreskrifter.


 

 

Binda hund utanför affärer

Varje dag binder många sina hundar utanför affären när de går in för att handla.

Vad händer med hunden när du är inne? Är den kvar när du kommer ut?

Varje år blir flera hundar kidnappade utanför affärer. En del säljs vidare till nya ägare eller används som offer för att träna hundar i kamp.

Hunden kan bli utsatt för ett barn som retar den, kastar sten eller slår den med pinnar. Skulle hunden känna sig hotad eller om det kommer fram en hotfull hund eller person och din hund försvarar sig och orsakar skada är det du som ägare som bär ansvaret.

En del hundar blir skrämda och tar sig ur sina koppel och springer därifrån och den kan bli svårt skadad eller påkörd.

 

ÄR DET VÄRT ATT KOMBINERA PROMENADEN MED INKÖP?