VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

 

Styrelsen har 2018 varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande Carina Källgren                   Ledamot Tina Henriksson

Vice ordförande Charlotte Karlberg       Ledamot Annika Anderberg

Kassör Ann-Katrin Johansson               Suppleant Ammi Grönberg

Sekreterare Britten Hedin                      Suppleant Pia Bäck

 

Revisorer Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

MÖTEN 2018

Årsmötet hölls den 11/4 2018 på Hotell Vesterhavet. Under 2018 har styrelsen haft 7 styrelsemöten, 1 styrelsemöte via

mail och 1 extra styrelsemöte.

 

MEDLEMMAR 2018

2018-12-31 hade föreningen 379 medlemmar, jämfört med 396 medlemmar 2017.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2018

Under 2018 har 161 katter varit på katthemmet eller i jourhem. 105 stycken har fått nya hem. 12 stycken avlivades

p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 9 katter återförenades med sin ägare. 2 kattungar togs över av DNH, som

hade en amma. 33 stycken väntade vid årsskiftet på nya hem. Föreningen har även bidragit till kastrering av 5 stycken

förvildade katter, där anmälarna tagit på sig ansvaret att ge katten den dagliga omsorg som behövs.

1 kanin togs in i ett jourhem och har fått nytt hem.

Där utöver har föreningen kontrollerat id.märkning ett flertal gånger på katter, som direkt kunnat återförenas med sina

ägare. De katterna är inte medräknade i statistiken ovan, då vi inte behövt ta in dem på katthemmet eller i jourhem.

Föreningen har samarbetat med Socialtjänsten då katter behövt omhändertas.

Föreningen har samarbetat med polisen och omhändertagit katter som de behövt hjälp med.

Föreningen har också hjälpt ett antal fåglar som varit i akut hjälp av vård.

Föreningen har ett samarbete med kommunen. Vid behov kan vi akut ringa skyddsjägare om hjälp, även helgdagar.

Tyvärr har vi varit tvingade till det när det gällt fåglar som varit mycket skadade.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2018

För att kunna fortsätta driva katthemmet, hyr föreningen en person från Föreningsrådet sedan 2015, hon arbetar

måndag-fredag mellan 8.00 -12.00. Alla röda dagar, kvällar och semester täcks upp av volontärer.

Katthemmet Solkatten har tillstånd för 12 stycken katter, varav 2 karantänplatser med egen ingång.

 

VOLONTÄRER OCH JOURHEM 2018

Solkatten är bemannat av volontärer varje helg 8.00 -12.00 och varje kväll 17.00–19.00 eller 18.00–20.00.

Liksom volontärerna gör jourhemmen ett enastående arbete. De ser till att sjuka katter får vård och medicin. När

katterna är redo för kastrering, vaccinationer och att bli id-märkta åker de till veterinären med dem. Allt för att

katterna ska vara färdiga att flytta till nya hem eller kunna komma in på katthemmet utan att sitta i karantän.

 

AKTIVITETER 2018

Föreningen har några medlemmar som med stor uppfinningsrikedom, kreativitet och stor kärlek till hemlösa djur,

skapat olika alster som sålts till förmån för djuren. De har varit till försäljning vid de olika arrangemangen, samt även

på föreningens hemsida under fliken Butik och på föreningens facebooksida. Det har bidragit till en hel del intäkter.

Den 24/3 och 25/3 deltog föreningen vid Hallandskattens utställningsdagar i Varberg.

De två dagarna inbringade 6 645 kr. Katten Sören skänkte 3 000 kr av sina ”klappengar”. Totalt blev det 9 645 kr.

Den 24/6 deltog föreningen på Bya Bakluckeloppis i Veddige. Den inbringade 1 755 kr.

Den 7/7 och 14/7 medverkade föreningen på Morups marknad. Båda dagarna inbringade 4 920 kr.

Den 5/8 hade föreningen Öppet Hus på Katthemmet Solkatten. Dagen inbringade 9 827 kr.

Den 19/8 deltog föreningen vid Bya Bakluckeloppis i Veddige. Dagen inbringade 590 kr.

Den 13/10 och 14/10 medverkade föreningen på Hallandskattens utställningsdagar. Båda dagarna inbringade 9 684 kr.

Den 1/12 deltog föreningen vid Åkrabergs Trädgårdar i Varberg. Dagen inbringade 810 kr.

Den 2/12 firades Kattens Dag med Öppet Hus på Katthemmet Solkatten. Dagen inbringade 23 577 kr.

 

MARKNADSFÖRING 2018

Hemsidan har haft många besökare under året. Facebooksidan används för att snabbt sprida information.

Föreningen har även ett Instagramkonto.

Föreningen har tryckt upp 350 stycken almanackor för 2019 med bilder på katter som varit under föreningens

beskydd. Vi fick ytterligare 49 stycken gratis från tryckeriet. Alla 399 almanackor var sålda vid årsskiftet.

Föreningens folder, med information om Falkenbergs Djurskyddsförening, har lämnats till intresserade vid

föreningens olika arrangemang.

 

TELEFON & MAIL 2018

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar

i hela Sverige). Vi besvarar dock också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit

vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för att vårda vilda djur.

 

ÖVRIGT 2018

Under året som gått har vi haft samarbete med Kriminalvården, Frivården i Halmstad. Personen som blivit dömd till

samhällstjänst har arbetat av den tiden på katthemmet. Det har fungerat mycket bra både för oss och den som blivit

dömd till samhällstjänst.

Katthemmet Solkatten har en elev från Peder Skrivares skola i Varberg som gör praktik 2 dagar i veckan.

En ung kvinna som är inskriven under Arbetscentrum Varbergs kommun, är på katthemmet 3 dagar i veckan. Det

fungerar mycket bra, då hon är en stor tillgång för katternas sociala behov, speciellt de katter som är mycket

försiktiga.

Föreningen har inga kommunala eller statliga bidrag.

Den 7/8 var artikeln ”Öppet hus för insamling till hittekatter” införd i Hallands Nyheter.

Den 27/10 hade 24 Falkenberg.se infört en artikel (på nätet), ”Hemlösa katters vecka fortsätter – Rufus söker ett eget

hem”.

Den 8/12 och 9/12 i Göteborgspostens bilaga var det en fin krönika av Carl-Einar Häckner. Rubriken var: ”Snällheten

finns på Solkattens katthem”.

Den 2/12 hade 24 Varberg.se och 24 Falkenberg.se infört artikeln (på nätet), ”Första advent och kattens dag: Solkatten

har öppet hus”.

Vecka 49 hade Falkenbergsposten och Varbergsposten en artikel omMaria Redström Norrmans utgivning av

barnboken, ”Liv och Smilla- vägen hem”. Maria som ett flertal gånger varit jourhem åt föreningen, blev inspirerad av

jourhemskatten Missy, till att skriva boken. Boken släpptes på Kattens Dag och säljs till förmån för de hemlösa

katterna.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk

insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter i akut behov av vård.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som

är under föreningens beskydd. Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren! Din medlemsavgift hjälper till att

rädda liv!

Du som vill engagera dig mer i föreningen t.ex. som volontär på Katthemmet Solkatten, köra en katt till veterinär eller

stå med vid de olika arrangemangen är välkommen att höra av dig via mail eller telefon 073- 53 241 14.

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickas ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet varje år. Årsmötet

brukar hållas i april.

 

Styrelsen

Falkenbergs Djurskyddsförening

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

 

Styrelsen har 2017 varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande Charlotte Karlberg                                    Ledamot Tina Henriksson

Vice ordförande Carina Källgren                                 Ledamot Annika Anderberg

Kassör Ann-Katrin Johansson                                     Suppleant Ammi Grönberg

Sekreterare Britten Hedin                                            Suppleant Michael Anderberg

 

Revisorer Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

MÖTEN 2017

Årsmötet hölls den 5/4 2017 på Hotell Vesterhavet. Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under 2017 och 1 extra

styrelsemöte via telefon och mail.

 

MEDLEMMAR 2017

2017-12-31 hade föreningen 396 medlemmar, jämfört med 393 medlemmar 2016.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2017

Under 2017 har 180 katter varit på katthemmet eller i jourhem. 107 stycken har fått nya hem. 16 stycken avlivades

p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 9 katter återförenades med sin ägare. 41 stycken väntade vid årsskiftet på

nya hem. Föreningen har även bidragit till kastrering av 7 stycken förvildade katter, där anmälarna tagit på sig

ansvaret att ge katten den dagliga omsorg som behövs.

Föreningen har samarbetat med Socialtjänsten då katter behövt omhändertas.

Föreningen har samarbetat med polisen och omhändertagit katter som de behövt hjälp med.

Föreningen har också hjälpt ett antal fåglar som varit i akut hjälp av vård.

Föreningen har ett samarbete med kommunen. Vid behov kan vi akut ringa skyddsjägare om hjälp, även helgdagar.

Tyvärr har vi varit tvingade till det när det gällt fåglar som varit mycket skadade.

 

GÅVOR TILL ANDRA FÖRENINGAR 2017

Föreningen har skänkt 1 000 kr till Forska utan Djurförsök.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2017

För att kunna fortsätta driva katthemmet, hyr föreningen en person från Föreningsrådet sedan 2015, hon arbetar

måndag-fredag mellan 8.00 -12.00. Alla röda dagar, kvällar och semester täcks upp av volontärer.

Katthemmet Solkatten har tillstånd för 12 stycken katter, varav 2 karantänplatser med egen ingång.

 

VOLONTÄRER OCH JOURHEM 2017

Solkatten är bemannat av volontärer varje helg 8.00 -12.00 och varje kväll 17.00–19.00 eller 18.00–20.00.

Liksom volontärerna gör jourhemmen ett enastående arbete. De ser till att sjuka katter får vård och medicin. När

katterna är redo för kastrering, vaccinationer och att bli id-märkta åker de till veterinären med dem. Allt för att

katterna ska vara färdiga att flytta till nya hem eller kunna komma in på katthemmet utan att sitta i karantän.

 

AKTIVITETER 2017

Föreningen har några medlemmar som med stor uppfinningsrikedom, kreativitet och stor kärlek till hemlösa djur,

skapat olika alster som sålts till förmån för djuren. De har varit till försäljning vid de olika arrangemangen, samt även

på föreningens hemsida under fliken Butik och på föreningens facebooksida. Det har bidragit till en hel del intäkter.

Den 25/3 och 26/3 deltog föreningen vid Hallandskattens utställningsdagar i Varberg.

De två dagarna inbringade 5 682 kr.

Den 6/5 och 7/5 deltog föreningen på Strömma Farmlodge. Försäljningen för båda dagarna blev 1 739 kr.

Den 18/6 deltog föreningen vid en Backluckeloppis i Morup. Den inbringade 745 kr.

Den 1/7 och 8/7 medverkade föreningen på Morups marknad. Båda dagarna inbringade 4 823 kr.

Den 6/8 anordnades Dagsverket med Öppet Hus på Katthemmet Solkatten. Dagen inbringade 7 964 kr.

Den 3/9 deltog föreningen vid Nackhelle Hem. Dagen inbringade 4 350 kr.

Den 17/9 deltog föreningen vid en Backluckeloppis i Morup. Den inbringade 870 kr.

Den 24/9 deltog föreningen vid Grimetons Höstmarknad. Dagen inbringade 1 649 kr.

Den 21/10 och 22/10 medverkade föreningen på Hallandskattens utställningsdagar. Båda dagarna inbringade 8 728 kr.

Den 3/12 firades Kattens Dag med Öppet Hus på Katthemmet Solkatten. Dagen inbringade 7 673 kr.

 

MARKNADSFÖRING 2017

Hemsidan har haft många besökare under året. Facebooksidan används för att snabbt sprida information.

Föreningen har även ett Instagramkonto.

Föreningen har tryckt upp 350 stycken almanackor för 2017 med bilder på katter som varit under föreningens

beskydd. Vi fick ytterligare 50 stycken gratis från tryckeriet. Nästan alla 400 almanackor var sålda vid årsskiftet.

Föreningens folder, med information om Falkenbergs Djurskyddsförening, har lämnats till intresserade vid

föreningens olika arrangemang.

 

TELEFON & MAIL 2017

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar

i hela Sverige). Vi besvarar dock också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit

vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur.

 

ÖVRIGT 2017

Under året som gått har vi haft samarbete med Kriminalvården, Frivården i Halmstad. Personen som blivit dömd till

samhällstjänst har arbetat av den tiden på katthemmet. Det har fungerat mycket bra både för oss och den som blivit

dömd till samhällstjänst.

Katthemmet Solkatten har haft en elev från Munkagårdsgymnasiet som gjort sin praktik under 3 veckors tid.

En ung kvinna som är inskriven under Arbetscentrum Varbergs kommun, är på katthemmet 3 dagar i veckan. Det

fungerar mycket bra, då hon är en stor tillgång för katternas sociala behov, speciellt de katter som är mycket

försiktiga.

Under 6 månader arbetstränade en kvinna på katthemmet. Föreningen fick då 150 kr/dag, från Arbetsförmedlingen i

Falkenberg.

För övrigt har föreningen inga kommunala eller statliga bidrag, för något av allt det arbete som utförs.

Den 9/9 och 10/9 i Göteborgspostens bilaga var det en fin krönika av Carl-Einar Häckner, där han skrivit om några

katter på Katthemmet Solkatten.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk

insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter i akut behov av vård.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som

är under föreningens beskydd. Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren! Din medlemsavgift hjälper till att

rädda liv!

Du som vill engagera dig mer i föreningen t.ex. som volontär på Katthemmet Solkatten, köra en katt till veterinär eller

stå med vid de olika arrangemangen är välkommen att höra av dig via mail eller telefon 073- 53 241 14.

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickas ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet varje år. Årsmötet

brukar hållas i april.

Styrelsen

Falkenbergs Djurskyddsförening

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

 

Styrelsen har 2016 varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande                         Charlotte Karlberg                                      Ledamot        Tina Henriksson

Vice ordförande                  Maria Bonde                                               Suppleant      Ammi Grönberg

Kassör                                Ann-Katrin Johansson                                 Suppleant      Carina Källgren

Sekreterare                        Britten Hedin

 

Revisorer                             Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter           Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

MÖTEN 2016

Årsmötet hölls den 6/4 2016 på Hotell Västerhavet. Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under 2016.

 

MEDLEMMAR 2016

2016-12-31 hade föreningen 393 medlemmar, jämfört med 376 medlemmar 2015.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2016

Under 2016 har 165 katter varit på katthemmet eller i jourhem. 100 stycken har fått nya hem. 7 stycken avlivades p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 1 katt återförenades med sin ägare. 51 stycken väntade vid årsskiftet på nya hem. Föreningen har även bidragit till kastrering av 6 stycken förvildade katter, där anmälarna tagit på sig ansvaret att ge katten den dagliga omsorg som behövs.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen samarbetat med Socialtjänsten då katter behövt omhändertas.

Föreningen har också hjälpt ett antal fåglar som varit i akut hjälp av vård.

Föreningen har ett samarbete med kommunen. Vid behov kan vi akut ringa skyddsjägare om hjälp, även helgdagar. Tyvärr har vi varit tvingade till det när det gällt fåglar som varit mycket skadade.

 

GÅVOR TILL ANDRA FÖRENINGAR 2016

Föreningen har skänkt 1 000 kr till Fågelcentralen i Kungälv.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2016

För att kunna fortsätta driva katthemmet anställde föreningen en person från Föreningsrådet 2015, hon arbetar måndag-fredag mellan 8.00 -12.00. Alla röda dagar, kvällar och semester täcks upp av volontärer.

Katthemmet Solkatten har tillstånd för 12 stycken katter, varav 2 karantänplatser med egen ingång.

 

VOLONTÄRER OCH JOURHEM 2016

Solkatten är bemannat av volontärer varje helg 8.00 -12.00 och varje kväll 17.00–19.00  eller 18.00–20.00.

Liksom volontärerna gör jourhemmen ett enastående arbete. De ser till att sjuka katter får vård och medicin. När katterna är redo för kastrering, vaccinationer och att bli id-märkta åker de till veterinären med dem. Allt för att katterna ska vara färdiga att flytta till nya hem eller kunna komma in på katthemmet utan att sitta i karantän.

 

Den 15/5 och 22/5 anordnades träffar för volontärer och jourhem. På båda träffarna deltog 25 stycken olika volontärer och jourhem. Även 4 barn deltog vid första träffen.

 

AKTIVITETER 2016

Föreningen har några medlemmar som med stor uppfinningsrikedom, kreativitet och stor kärlek till hemlösa djur, skapat olika alster som sålts till förmån för djuren. De har varit till försäljning vid de olika arrangemangen, samt även på föreningens hemsida under fliken Butik och på föreningens facebooksida. Det har bidragit till en hel del intäkter.

2016 stod Falkenbergs Djurskyddsförening som medarrangör till Hallandskattens World Show, en internationell kattutställning den 19/3 och 20/3 i Varberg. De två dagarna inbringade 4 883 kr.

Den 7/5, 22/5 och 23/5 medverkade föreningen på Warbergs Tomat. De tre dagarna inbringade 2 299 kr.

Den 2/7 och 9/7 medverkade föreningen på Morups marknad. Båda dagarna inbringade 3 605 kr.

Den 28/8 anordnades Dagsverket med Öppet Hus på Solkatten. Dagen inbringade 7 055 kr.

Den 1/10 firades Djurens Dag på Strömma Loppis i Tvååker. Dagen inbringade 1 300 kr.

Föreningen firar Djurens dag som infaller den 4/10 varje år, antingen helgen före eller efter den 4/10 om inte den 4/10 infaller en lördag eller söndag.

Den 15/10 och 16/10 medverkade föreningen på Hallandskattens utställningsdagar. Båda dagarna inbringade 9 276 kr.

Den 26/11 firades Kattens Dag på Arken Zoo och den 27/11 firades Kattens Dag med Öppet Hus på Solkatten. Båda dagarna inbringade 10 985 kr.

Den 11/12 medverkade föreningen på Idrottsföreningen TLIF och Havskräftsakademin i Träslövsläge. Dagen inbringade 2 175 kr.

 

MARKNADSFÖRING 2016

Hemsidan har haft många besökare under året. Facebooksidan används för att snabbt sprida information.

Föreningen har tryckt upp 350 st. almanackor för 2017 med bilder på katter som varit under föreningens beskydd. Vi fick ytterligare 50 st. gratis från tryckeriet. Nästan alla 400 almanackor var sålda vid årsskiftet.

Föreningens folder med information om Falkenbergs Djurskyddsförening, har lämnats till intresserade vid föreningens olika arrangemang.

 

TELEFON & MAIL 2016

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar i hela Sverige). Vi besvarar dock också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur.

 

ÖVRIGT 2016 

Under året som gått har vi haft samarbete med Kriminalvården, Frivården i Halmstad. Personer som blivit dömda till samhällstjänst har arbetat av den tiden på katthemmet. Det har fungerat mycket bra både för oss och de som blivit dömda till samhällstjänst.

Solkatten har haft ett antal praktikanter från olika Högstadieskolor.

 

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickas ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet varje år. Årsmötet brukar hållas i april.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter i akut behov av vård.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som är under föreningens beskydd. Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren! Din medlemsavgift hjälper till att rädda liv!

 

Du som vill engagera dig mer i föreningen t.ex. som volontär på Katthemmet Solkatten, köra en katt till veterinär eller stå med vid de olika arrangemangen är välkommen att höra av dig via mail eller telefon 073- 53 241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Styrelsen

Falkenbergs Djurskyddsförening

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

 

Styrelsen har 2015 varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande                         Charlotte Karlberg                                      Ledamot        Tina Henriksson

Vice ordförande                  Maria Bonde                                               Suppleant      Ammi Grönberg

Kassör                                 Ann-Katrin Johansson                                Suppleant      Carina Källgren

Sekreterare                         Britten Hedin

 

Revisorer                             Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter            Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

MÖTEN 2015

Årsmötet hölls den 16 april 2015 på Hotell Falkberget. Styrelsen har haft 8 styrelsemöten och 1 extramöte via telefon och mail under 2015.

 

MEDLEMMAR 2015

2015-12-31 hade föreningen 376 medlemmar, jämfört med 378 medlemmar 2014.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2015

Under 2015 har 133 katter varit på katthemmet eller i jourhem. 81 stycken har fått nya hem. 5 stycken avlivades p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 10 stycken återförenades med sina ägare. 33 stycken väntade vid årsskiftet på nya hem.

Föreningen har även bidragit till kastrering av 4 stycken förvildade katter, där anmälarna tagit på sig ansvaret att ge katten den dagliga omsorg som behövs.

Föreningen har också hjälpt ett antal fåglar som varit i akut hjälp av vård.

Föreningen har ett samarbete med kommunen. Vid behov kan vi akut ringa skyddsjägare om hjälp, även helgdagar. Tyvärr har vi varit tvingade till det när det gällt fåglar som varit mycket skadade.

 

GÅVOR TILL ANDRA FÖRENINGAR 2015

Föreningen har skänkt 1 000 kr till Forska Utan Djurförsök.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2015

För att kunna fortsätta driva katthemmet har föreningen anställt en person från Föreningsrådet, hon arbetar måndag-fredag mellan 8.00 -12.00. Alla röda dagar, kvällar och semester täcks upp av volontärer.

Katthemmet Solkatten har tillstånd för 12 stycken katter.

 

 

VOLONTÄRER OCH JOURHEM 2015

Solkatten är bemannat av volontärer varje helg 8.00 -12.00 och varje kväll 17.00–19.00  eller 18.00–20.00.

Den13 januari anordnades en träff för volontärer och jourhem på Hotell Vesterhavet (f.d. Falkberget). Föreningen hade bjudit in Lillemor Wodmar, som är ordförande i Svenska Djurskyddsföreningen. Lillemor hade en föreläsning om hygien och sjukdomar hos katt. Jordbruksverket har gått ut med nya riktlinjer vad det gäller bl.a. katthem. Alla volontärer ska därför undervisas i hygien och smittsamma sjukdomar hos katt. Föreläsningen var intressant och uppskattad av alla de 23 stycken som var där.

 

 

AKTIVITETER 2015

Föreningen har några medlemmar som med stor uppfinningsrikedom, kreativitet och stor kärlek till hemlösa djur, skapat olika alster som sålts till förmån för djuren. Det har varit till försäljning vid de olika arrangemangen och bidragit till mycket pengar.

 

Föreningen blev inbjuden av Hallandskatten till deras utställningsdagar den 21-22 mars i Varberg. De två dagarna inbringade 2 355 kr. Marknadskatten Sören lät sig klappas av besökare för 1 kr. klappen. Det bidrog till att han skänkte 1 200 kr. till katterna på Katthemmet Solkatten. Med Sörens gåva blev det totalt 3 555 kr.

Den 4 juli och den 11 juli medverkade föreningen på Morups marknad. Båda dagarna inbringade 3 460 kr.

Den 18 juli medverkade föreningen vid Falki (Islandshästklubb). Dagen inbringade 1 565 kr.

Den 19 juli anordnades Dagsverket med Öppet Hus på Solkatten. Dagen inbringade 5 617 kr.

Den 15 augusti medverkade föreningen vid Hemlösa Djurs Dag vid Arken Zoo. Dagen inbringade 1 700 kr.

Den 4 oktober firades Djurens Dag på Arken Zoo. Dagen inbringade 3 326 kronor.

Den 17-18 oktober medverkade föreningen på Hallandskattens utställningsdagar. Båda dagarna inbringade 6 240 kr.

Den 28 november firades Kattens Dag på Arken Zoo och den 29 november firades Kattens Dag med Öppet Hus på Solkatten. Båda dagarna inbringade 16 502 kr.

 

MARKNADSFÖRING 2015

Hemsidan har haft många besökare under året. Facebooksidan används för att snabbt sprida information. Föreningen har tryckt upp 250 st. almanackor för 2016 med bilder på katter som varit under föreningens beskydd. Alla almanackor var sålda vid årsskiftet. Föreningens folder med information om Falkenbergs Djurskyddsförening, har lämnats till intresserade vid föreningens olika arrangemang.

Tidningen Falkenbergsposten och Varbergsposten är vänliga nog att sätta in så kallade pluggannonser. De sätts in när de har plats för det. Föreningen bekostar inte pluggannonserna.

 

TELEFON & MAIL 2015

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar i hela Sverige). Vi besvarar dock också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur.

 

ÖVRIGT 2015

Den 11/9 var TV Strix och filmade på katthemmet. Systrarna Gunnel och Maritta från Hovfors, kända från tv-serien Ullared, testade en kattspade, som ska vara med i tv-serien ”Jakten på storsäljare”.

Den 26/9 var det en fin krönika i Göteborgsposten av Carl-Einar Häckner, som handlade om katterna på Solkatten.

Carl-Einar och Sille (en kollega) har varit flitiga besökare på katthemmet.

Den 18/11 var det en artikel införd i Hallands Nyheter, som handlade om situationen med alla övergivna katter.

SVT Nyheter Halland gjorde ett reportage på katthemmet om katters utsatta situationer inför kylan och julen. Det sändes i tv på nyheterna den 22/12. 

Under året som gått har vi haft samarbete med Kriminalvården, Frivården i Halmstad. Personer som blivit dömda till samhällstjänst har arbetat av den tiden på katthemmet. Det har fungerat mycket bra både för oss och dem som blivit dömda till samhällstjänst.

Solkatten har haft ett antal praktikanter från olika skolor, bl.a. från Munkagårdsskolan.

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickas ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet varje år. Årsmötet brukar hållas i april.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter i akut behov av vård.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som är under föreningens beskydd. Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren! Din medlemsavgift hjälper till att rädda liv!

 

Du som vill engagera dig mer i föreningen t.ex. som volontär på Katthemmet Solkatten, köra en katt till veterinär eller stå med vid de olika arrangemangen är välkommen att höra av dig via mail eller telefon 073- 53 241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Styrelsen

Falkenbergs Djurskyddsförening

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

  

 

Styrelsen har 2014 varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande Charlotte Karlberg            Ledamot Tina Henriksson

Vice ordförande Maria Bonde              Suppleant Ammi Grönberg

Kassör Ann-Katrin Johansson              Suppleant Carina Källgren

Sekreterare Britten Hedin

 

Revisorer: Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter: Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

MÖTEN 2014

Årsmötet hölls den 9 april 2014 på Hotell Falkberget. Styrelsen har haft 6 styrelsemöten och 1 extramöte via telefon under 2014.

 

MEDLEMMAR 2014

2014-12-31 hade föreningen 378 medlemmar, jämfört med 355 medlemmar 2013.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2014

Under 2014 har 142 katter varit på katthemmet eller i jourhem. 111 stycken har fått nya hem. 11 stycken avlivades p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 5 stycken återförenades med sina ägare. 15 stycken väntade vid årsskiftet på nya hem. 1 kanin har fått nytt hem.

Föreningen har även bidragit till kastrering av 6 stycken förvildade katter, där anmälarna tagit på sig ansvaret att ge katten den dagliga omsorg som behövs.

Föreningen har också hjälpt ett antal fåglar som varit i akut hjälp av vård.

Föreningen har ett samarbete med kommunen. Vid behov kan vi akut ringa skyddsjägare om hjälp, även helgdagar. Tyvärr har vi varit tvingade till det när det gällt fåglar som varit mycket skadade.

 

GÅVOR TILL ANDRA FÖRENINGAR 2014

Föreningen har skänkt 1 000 kr till Katthemmet Kattfoten i Halmstad. Gåvan överlämnades när de firade 10-årsjubileum.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2014

Katthemmet Solkatten har en facebooksida. De efterlysningar som skickas in till föreningens mail, lägger vi även ut på facebook. Det har vid ett flertal tillfällen bidragit till att katter återförenats med sina ägare. På så sätt har föreningen inte behövt ta in dessa katter till katthemmet eller i jourhem. Därför uppmanar vi till alla er som har facebook att gå in och gilla Katthemmet Solkattens facebooksida. Chansen ökar att hitta ägaren till en bortsprungen eller upphittad katt om många delar inlägget.

 

VOLONTÄRER OCH JOURHEM 2014

Solkatten är bemannat av volontärer varje förmiddag 8.00 - 12.00 och varje kväll 17.00–19.00 eller 18.00–20.00. Den 29 november anordnades en träff för volontärer. Jordbruksverket har gått ut med nya riktlinjer vad det gäller bl.a. katthem. Alla volontärer ska därför undervisas i hygien och smittsamma sjukdomar hos katt.

Den 1 februari anordnades en jourhemsträff. Den blev mycket lyckad och jourhemmen hade möjlighet att utbyta erfarenheter.

 

AKTIVITETER 2014

Föreningen har några medlemmar som med stor uppfinningsrikedom, kreativitet och stor kärlek till hemlösa djur, skapat olika alster som sålts till förmån för djuren. Det har varit till försäljning vid de olika arrangemangen och bidragit till mycket pengar.

Föreningen blev inbjuden av Hallandskatten till deras utställningsdagar den 29-30 mars i Varberg. De två dagarna inbringade 2 497 kronor.

Den 12 juli medverkade föreningen på Morups marknad. Dagen inbringade 1 004 kronor.

Den 10 augusti anordnades Dagsverket med Öppet Hus på Solkatten. Dagen inbringade 8 000 kronor.

Den 4 oktober firades Djurens Dag på Arkens Zoo. Dagen inbringade 2 947 kronor.

Den 25-26 oktober på Hallandskattens utställningsdagar, inbringades 5 755 kronor.

Föreningen fick också 1 300 kr från marknadskatten Sören som välvilligt lät sig klappas av besökare för 1 kr klappen. Sören är en hittekatt och skänker pengarna till sina ”systrar” och ”bröder” som befinner sig på olika katthem i Sverige.

Den 29 november firades Kattens Dag på Arken Zoo och den 30 november firades Kattens Dag med Öppet Hus på Solkatten. Båda dagarna inbringade 11 125 kronor.

Den 14 december var det Öppet Hus på Solkatten. Dagen inbringade 3 135 kronor.

 

MARKNADSFÖRING 2014

Hemsidan har haft många besökare under året. Facebooksidan används för att snabbt sprida information. Föreningen har tryckt upp 250 st. almanackor för 2015 med bilder på katter som varit under föreningens beskydd. Ett fåtal almanackor fanns kvar vid årsskiftet. Föreningens folder med information om Falkenbergs Djurskyddsförening, har lämnats till intresserade vid föreningens olika arrangemang.

Tidningen Falkenbergsposten och Varbergsposten är vänliga nog att sätta in så kallade pluggannonser. De sätts in när de har plats för det. Föreningen bekostar inte pluggannonserna.

 

TELEFONEN 2014

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar i hela Sverige). Vi besvarar dock också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur. Från och med den 1 januari 2015 använder föreningen en telefon i stället för två.

 

ÖVRIGT

Den 9 september hade Solkatten besök av katthemmets kontaktperson från Djurhemsföreningen, Christina Lind. Vi fick mycket beröm för vårt fina katthem.

Den 12-13 september deltog två av styrelsen på Djurhemsföreningens utbildningsdagar i Stockholm. Det var två mycket lärorika dagar med mycket information. Information som sedan volontärerna fått ta del av.

Under året som gått har vi haft samarbete med Kriminalvården, Frivården i Halmstad. Personer som blivit dömda till samhällstjänst har arbetat av den tiden på katthemmet. Det har fungerat mycket bra både för oss och de som blivit dömda till samhällstjänst.

Vi har även samarbetat med Fami/ Navigatorcenter. Skolungdomar har några veckor under sommarlovet arbetat på katthemmet. Det har fungerat mycket bra. Föreningen har inte haft någon kostnad för ungdomarna.

Vi skickar ut Nyhetsbrev till er medlemmar som vill ha det. Flera av er som sagt att ni vill ha det, har det inte gått att skicka till. Har ni bytt mailadress eller saknat Nyhetsbrevet, kan ni maila föreningen så vi får den korrekta adressen. Föreningens mail är: alla@falkenbergsdjurskydd.se

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickas ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet varje år. Årsmötet brukar hållas i mars eller i april.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter i akut behov av vård.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som är under föreningens beskydd. Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren! Din medlemsavgift hjälper till att rädda liv!

 

Du som vill engagera dig mer i föreningen t.ex. som volontär på Katthemmet Solkatten är 

välkommen att höra av dig via mail eller telefon 073- 53 241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Styrelsen

Falkenbergs Djurskyddsförening

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

 

Styrelsen har 2013 varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande Charlotte Karlberg

Vice ordförande Maria Bonde

Kassör Ann-Katrin Johansson

Sekreterare Britten Hedin

Ledamot Susann Johansson

Suppleant Wendela Fagerlin

Suppleant Göran Hedin

  

Revisorer: Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter: Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

 

MÖTEN 2013

Årsmötet hölls den 9 april 2013 på Hotel Falkberget. Styrelsen har haft 8 styrelsemöten och 1 extramöte via mail under 2013.

 

MEDLEMMAR 2013

2013-12-31 hade föreningen 355 medlemmar, jämfört med 343 medlemmar 2012.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2013

Under 2013 har 133 katter varit på katthemmet eller i jourhem. 77 stycken har fått nya hem. 15 stycken avlivades p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 5 stycken återförenades med sina ägare. 36 stycken väntade vid årsskiftet på nya hem. Föreningen bidrog till att en hund fick omedelbar veterinärvård efter att varit med om en bilolycka där hundens husse tragiskt förolyckades.

Föreningen har också hjälpt ett antal fåglar som varit i akut hjälp av vård.

 

GÅVOR TILL ANDRA FÖRENINGAR 2013

Föreningen har skänkt 1000 kr till Fågelcentralen och 1000 kr till Forska Utan Djurförsök.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2013

Katthemmet Solkatten har en facebooksida. De efterlysningar som skickas in till föreningens mail, lägger vi även ut på facebook. Det har vid ett flertal gånger bidragit till att katter återförenats med sina ägare. På så sätt har föreningen inte behövt ta in dessa katter till katthemmet eller i jourhem. Därför uppmanar vi till alla er som har facebook att gå in och gilla Katthemmet Solkattens facebooksida. Chansen ökar att hitta ägaren till en bortsprungen eller upphittad katt om många delar inlägget.

 

Den 18/4 sände Radio Halland ett reportage om Katthemmet Solkatten. Reporter var Kathinka Lindhe. Programmet varade i en timma och många uttryckte sin uppskattning för programmet.

 

Den 29/8 direktsände Radio Halland ett kortare reportage från Katthemmet Solkatten. Det programmet handlade om sommarkatter.

 

VOLONTÄRER 2013

Solkatten är bemannat av volontärer varje förmiddag 8.00 -12.00 och varje kväll 17.00-19.00  eller 18.00-20.00.

Den 30 juni anordnades en träff för volontärer och jourhem, det blev stor uppslutning, sammanlagt 22 stycken. Föreningen bjöd på förtäring och det utbyttes mycket erfarenheter.

 

AKTIVITETER 2013

Varje år firas Djurens Dag den 4 oktober. Föreningen valde att fira Djurens Dag söndagen den 6 oktober då vi antog att fler besökare kunde komma en helgdag. Firandet med Öppet Hus på Solkatten blev lyckat. Försäljning av bl.a. almanackor och fika inbringade 5 537 kr.

 

Föreningen mottog som gåva en bättre begagnad cykel (Crescent). Cykeln såldes till högstbjudande för 1 725 kr.

 

Annelie Eriksson Slöinge vann oljemålningen ”Katt” av konstnär Raija Olofsson på lott nummer 72.

 

Föreningen blev inbjuden av Hallandskatten till deras utställningsdagar den 26-27 oktober i Varberg. Föreningen hade eget bord med lotter och försäljning av bl.a. almanackor. Försäljningen de två dagarna inbringade 4 546 kr. Föreningen fick också 2000 kr från marknadskatten Sören som välvilligt lät sig klappas av besökare för 1 kr klappen. Sören är en hittekatt och skänker ”klappengarna” till sina ”systrar” och ”bröder” som befinner sig på olika katthem i Sverige.

 

Kattens Dag firades den 30 november på Arkens Zoo i Falkenberg och på Solkatten med Öppet Hus den 1 december. Försäljning av lotter, fika, almanackor och pengar i bidragsbössan inbringade 5 891 kr för båda dagarna.

 

 FALKENBERGS DJURSKYDDSFÖRENING 100 ÅR

Den 14 juli firade Falkenbergs Djurskyddsförening 100- års jubileum. Det firades med Öppet Hus på Solkatten och försäljning av fika, lotteri, loppis och poängpromenad. Besökarna var många under hela dagen och föreningen inbringade 10 826 kr på de olika aktiviteterna.

En bidragande orsak till att dagen blev så lyckad med många besökare var att tidningen Falkenbergs-Posten uppmärksammade 100-årsfirandet med ett reportage den 11 juli. Hallands Nyheter skrev om det den 13 juli.

 

Poängpromenadens vinnare:

1:a pris Lena Bengtsson Slöinge

2:a pris Paulina Heland Falkenberg

3:e pris Elisabeth Christiansson Falkenberg

De blev kontaktade per telefon och har hämtat sina vinster.

Alla pengar för de olika arrangemangen går oavkortat till djuren.

 

MARKNADSFÖRING 2013

Hemsidan har haft många besökare under året. Föreningen har tryckt upp 225 st. almanackor med bilder på katter som varit under föreningens beskydd. Alla almanackor hade sålts vid årsskiftet. Föreningen har tryckt en folder med information om Falkenbergs Djurskyddsförening. Den har lämnats till intresserade vid föreningens olika arrangemang.

 

TELEFONEN 2013

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar i hela Sverige). Men vi besvarar också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur.

 

ÖVRIGT

Polisen och Länsstyrelsen samarbetar numera med Djurambulansen i Skåne. Alla djur som blir omhändertagna av myndighet skickas till Skåne. Även hundar och katter som blir inlämnade som upphittade till polisen, ska inom tre timmar hämtasav Djurambulans för transport till Skåne.Tyvärr har det förekommit att hundar och katter som trots att de varit id.märkta skickats till Skåne. Ägarna får då lösa ut djuret för en större summa pengar.

Den 17 augusti hade Hallands Nyheter ett stort reportage om Djurskyddsföreningars misstro mot polisens djurarbete. Vår förenings ordförande Charlotte Karlberg uttryckte oro över situationen.

 

Föreningen har varit i kontakt med kommunen för ett samarbete med skyddsjägare som kan ställa upp för att avliva skadade fåglar som inte går att rädda genom vård. I höstas skulle frågan diskuteras vidare inom förvaltningen.

Den 1 augusti hade Hallands Nyheter en artikel angående att föreningen önskar ett samarbete med kommunen. Det föranleddes av att föreningen fick ett flertal samtal om en fågel som fastnat i en fiskelina i ett träd vid Ätran. Tyvärr var fågeln död när vi kom till platsen.

Föreningen har nu ett samarbete med kommunen. Vid behov kan vi akut ringa skyddsjägare om hjälp, oavsett om det är helg eller ej.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter i akut behov av vård.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som är under föreningens beskydd.

Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren! Din medlemsavgift hjälper till att rädda liv!

 

Du som vill engagera dig mer i föreningen t.ex. som volontär på Katthemmet Solkatten är

välkommen att höra av dig på telefon 073-53 242 03 eller 073- 53 241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Styrelsen

Falkenbergsortens Djurskyddsförening

 

 


 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

 

Styrelsen har 2012 varit sammansatt enligt följande: 

Ordförande Charlotte Karlberg                Ledamot Wendela Fagerlin

Vice ordförande Irene Laigar                   Suppleant Annelie Jacobsson

Kassör Ann-Katrin Johansson                  Suppleant Göran Hedin

Sekreterare Britten Hedin                

                             

Revisorer: Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter: Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

 

MÖTEN 2012

Årsmötet hölls den 25 april 2012 på Hotel Falkberget. Styrelsen har haft 7 styrelsemöten och 1 extra telefonmöte under 2012. 

 

MEDLEMMAR 2012

2012-12-31 hade föreningen 343 medlemmar, jämfört med 294 medlemmar 2011.

 

UTTRÄDE UR DJURSKYDDET SVERIGE

Vid årsmötet den 25 april röstade medlemmarna för att föreningen skulle lämna Djurskyddet Sverige. Medlemsavgiften till Falkenbergs Djurskyddsförening är 150 kr/år, familjemedlem 25 kr/år.

Falkenbergs Djurskyddsförening var tvungen att betala 100 kr till Djurskyddet Sverige för varje medlem. Det innebar att föreningen endast fick behålla 50 kr för varje inbetald medlemsavgift.

Nu får föreningen behålla hela medlemsavgiften och allt går oavkortat till det lokala djurskyddsarbetet. Efter utträdet skapades det mycket förvirring bland många av våra medlemmar, när Djurskyddet Sverige skickade ut inbetalningskort till alla Falkenbergs Djurskyddsförenings medlemmar och familjemedlemmar.

Falkenbergs Djurskyddsförening skickade då ut ett brev till alla våra medlemmar med en förklaring. Trots det vet vi att flera medlemmar trott att de betalt medlemsavgift till Falkenbergs Djurskyddsförening, när de i själva verket betalt till Djurskyddet Sverige.

Vill ni stödja Djurskyddet Sverige är det bra, men det är inte tvunget som många trott. Inga av de pengar som betalas in till Djurskyddet Sverige går till Falkenbergs Djurskyddsförening.

Vill ni stödja det lokala arbetet som Falkenbergs Djurskyddsförening gör är medlemsavgiften  150 kr/år. Föreningen har inte höjt medlemsavgiften.

 

DJURHEMSFÖRENINGEN

Falkenbergs Djurskyddsförening blev anslutna till Djurhemsföreningen 2012. Djurhemsföreningen tillhandahåller bl.a utbildning för personal på djurhem. Djurhem kan även söka bidrag till olika inventarier eller förbättringar på ett djurhem. För ett djurhem ska få bli ansluten till Djurhemsföreningen, krävs ett § 16 tillstånd från Länsstyrelsen. Det har katthemmet Solkatten och föreningen fick mycket beröm för katthemmet Solkatten när Djurhemsföreningen inspekterade före sitt godkännande. När katthemmet blev godkänt av Länsstyrelsen var det ett krav att delta i utbildningsdagar.

 

Den 6-7 september deltog två från föreningen i Djurhemsföreningens utbildningsdagar i Enköping. Det var mycket givande och lärorikt.

 

Djurhem som blir anslutna till Djurhemsföreningen betalar en engångskostnad på 500 kr. 

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2012

Katthemmet Solkatten har nu även en facebooksida. Vecka 25 hade Falkenbergsposten och Varbergsposten ett fint reportage om katthemmet Solkatten.

Den 11 juli hade Hallands Nyheter ett fint reportage om katthemmet Solkatten.

Reportagen har bidragit till att många skänkt gåvor till Solkatten och fler katter har kunnat få nya hem.

 

VOLONTÄRER 2012

Solkatten är bemannat av volontärer varje förmiddag 8.00 -12.00 och varje kväll mellan 17.00-19.00 eller 18.00-20.00.

Den 1 juli anordnades en träff för volontärer och jourhem, det blev stor uppslutning. Föreningen bjöd på förtäring och det utbyttes mycket erfarenheter.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2012

Under 2012 har 130 katter varit på katthemmet Solkatten eller i jourhem. 70 st. har fått nya hem. 8 st. återförenades med sina ägare. 14 st. avlivades p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador. 38 st. väntade vid årsskiftet på nya hem.

Föreningen har ett bra samarbete med polisen och Länsstyrelsen och 13 stycken av katterna har kommit från de olika myndigheterna.

Föreningen har även hjälpt polisen att omplacera 1 kanin som omhändertagits av dem.

 

AKTIVITETER 2012

Föreningen blev inbjudna av Hallandskatten till deras utställningsdagar den 3-4 mars och den 27-28 oktober. Föreningen hade eget bord med lotter och försäljning av bl.a. almanackor. Försäljningen de fyra dagarna inbringade 6 166 kr. Den 21-22 juli deltog föreningen på Långås Marknad med tavelotteri och ringlotteri. Konstnär Turi Everett skänkte akvarellmålningar till föreningen.

Vinnare till kattavlan blev Gun Bengtsson Varberg med lott nummer 16.

Vinnare till hundtavlan blev Anki Nilsson Falkenberg med lott nr. 67.

Vinnare av den handtovade tavlan blev Carina Källgren Varberg med lott nr. 29.

Vinnarna blev kontaktade per telefon och även presenterade på hemsidan.

Marknaden inbringade 6 492 kr.

 

Djurens Dag firades på Solkatten den 30 september med Öppet Hus. Försäljning av lotter, fika, smycken, gravljus och perenner inbringade 1 885 kr.

 

Kattens Dag firades på Solkatten med Öppet hus den 2 december. Försäljning av lotter, fika,  almanackor och pengar i bidragsbössan inbringade 3 392 kr. Alla pengar på de olika arrangemangen går oavkortat till djuren.

 

ÖVRIGT

Den 10 oktober var föreningen inbjuden av Länsstyrelsen i Västra Götaland till en konferens. Konferensen handlade om kopplingen mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer.

Två från föreningen deltog tillsammans med veterinärer, djurskyddskontrollanter, poliser, socialtjänsten, kvinnojourer och andra ideella djurskyddsföreningar.

Kontentan av konferensen var ett utökat samarbete med alla inbjudna organisationer, för att i största möjliga mån förhindra våld mot människor och djur i nära relationer.

 

MARKNADSFÖRING 2012

Hemsidan har haft många besökare under året.

Föreningen har tryckt upp 250 st. almanackor med bilder på katter som varit under föreningens beskydd. 200 st. almanackor hade sålts vid årsskiftet.

Föreningen har tryckt en folder med information om Falkenbergs Djurskyddsförening. Den har lämnats till intresserade vid föreningens olika arrangemang.

Den 12 december var föreningen inbjuden av ABF att hålla föredrag om föreningens arbete. Två från föreningen berättade om verksamheten.

 

TELEFONEN 2012

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar i hela Sverige). Men vi besvarar också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur.

Från och med den 8 april 2013 upphör föreningens fasta telefon 0346- 241 14.

Föreningen har nu två mobiltelefoner 073- 53 241 14 och 073- 53 242 03.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter eller kaniner i akut behov av vård.

Föreningen har under 2012 mottagit 39 315 kr i gåvor.

Tack till alla er som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som är under föreningens beskydd.

Vi hoppas på ert fortsatta stöd till de utsatta djuren!

Du som vill engagera dig mer i föreningen är välkommen att höra av dig på telefon

 

073-53 242 03 eller 073- 53 241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

 

Styrelsen

Falkenbergsortens Djurskyddsförening

 

 


 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

 

Styrelsen har 2011varit sammansatt enligt följande:

 

Ordförande Charlotte Karlberg                Ledamot Eva Andersson

Vice ordförande Irene Laigar                   Ledamot Lena Andersson

Kassör Britten Hedin                                Ledamot Wendela Fagerlin

Sekreterare Christina Johansson               Suppleant Annelie Jacobsson

                                                                  Suppleant Göran Hedin

 

Revisorer: Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed

Revisorssuppleanter: Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

 

MÖTEN 2011

Årsmötet hölls den 15 april 2011 på Hotel Falkberget. Styrelsen har haft 7 styrelsemöten och 2 extra telefonmöten under 2011.

 

MEDLEMMAR 2011

2011- 12- 31 hade föreningen 294 medlemmar, jämfört med 230 medlemmar 2010.

 

DJURSKYDDSÄRENDEN 2011

Föreningen har omplacerat 1 hund som omhändertogs via socialförvaltningen 2010.

2 kaniner och 3 katter som polisen omhändertagit har omplacerats av föreningen.

Föreningen har även varit Länsstyrelsen behjälpliga med information om vanvård av bl.a. nötboskap.

77 st. katter har befunnit sig på katthemmet Solkatten och i jourhem.

46 st. har fått nya hem. 6 st. återförenades med sina ägare. 5 st. avlivades p.g.a. sjukdom eller alltför allvarliga skador.

20 st. väntade vid årsskiftet på nya hem.

 

KASTRERINGSKAMPANJ 2011

Under året subventionerade föreningen kastrering av 19 st. honkatter och 18 st. hankatter.

Kampanjen inleddes under november 1997 och hittills har 733 honkatter och 680 hankatter kastrerats. Kampanjen kommer inte att fortsätta under 2012.

 

MARKNADSFÖRING 2011

Hemsidan har haft många besökare under året. Föreningen har tryckt upp 100 st. almanackor med bilder på katter som varit under föreningens beskydd. Alla almanackor såldes.

 

KATTHEMMET SOLKATTEN 2011

Efter en lång procedur av överklaganden mot Länsstyrelsen att få öppna Solkatten, dömde Förvaltningsrätten till föreningens fördel och ett § 16 tillstånd utfärdades av Länsstyrelsen.

Den 3 juli invigdes Solkatten. Inbjudan till invigningen skickades ut till alla medlemmar. Det blev en mycket lyckad dag med drygt 100 besökare.

Vecka 25 var det ett reportage om Solkatten i Falkenbergsposten.

Lördagen den 4 november var det ett stort reportage i Hallands Nyheter om Solkatten.

Reportagen har bidragit till att många skänkt gåvor till Solkatten och fler katter har kunnat få nya hem.

  

TELEFONEN 2011

De flesta samtal och mail som föreningen mottar gäller övergivna katter (det är likadant för alla Djurskyddsföreningar i hela Sverige). Men vi besvarar också samtal om många andra djur. Föreningen har upparbetat ett bra kontaktnät, dit vi många gånger kan hänvisa människor till föreningar som t.ex. har tillstånd för vilda djur.

 

 

AKTIVITETER 2011

Tack vare de kända Falkenbergskonstnärerna: Josef Pinter, Wiga Rosèn, Susanne Petersson, Anna Leandersson, Raija Olofsson, Monica Westerhult, Astrid Öbrink-Hansson och Ingegerd Johansson kunde föreningen anordna ett konstlotteri.

En av våra medlemmar Eia Olofsson skänkte en handtovad tavla och anordnade ett ringlotteri.

Föreningen var den 24 september inbjudna till invigningen av Tvååkers Djuraffär.

Det blev en mycket lyckad dag där människor fick information om föreningens verksamhet.

Djurens Dag den 4 oktober firades söndagen den 2 oktober med Öppet Hus på Solkatten.

Kattens Dag firades lördagen den 26 november på Arkens Zoo Coop Forum i Falkenberg.

Söndagen den 27 november firades Kattens Dag med Öppet Hus på Solkatten.

Alla tre dagarna var mycket lyckade.

Pengarna som kommit in på de olika arrangemangen har oavkortat gått till djuren.

 

VOLONTÄRER 2011

Solkatten är bemannat av volontärer varje förmiddag 8.00 -12.00 och varje kväll mellan 17.00-19.00 eller 18.00-20.00.

Den 11 september anordnades en träff för volontärer och jourhem, det blev stor uppslutning. Föreningen bjöd på förtäring och det utbyttes mycket erfarenheter.

 

GÅVOR TILL ANDRA FÖRENINGAR 2011

Föreningen har skänkt 1000 kr till Fågelcentralen och 1000 kr till Forska Utan Djurförsök.

 

SLUTORD

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året. Alla ni volontärer som gör en fantastisk insats, liksom ni som ställt upp som jourhem för katter eller hundar i akut behov av vård.

Tack även ni som skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi kunnat hjälpa dessa djur som är under föreningens beskydd.

 

Du som vill engagera dig mer i föreningen är välkommen att höra av dig på telefon

0346- 241 14 eller 073- 53 241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Styrelsen

Falkenbergsortens Djurskyddsförening

 


 

 

 

Verksamhetsberättelse 2010


Styrelsen har varit sammansatt enligt följande 2010
Ordförande Charlotte Karlberg Ledamot Christel Condrup t.o.m. 2010-09-14
Vice ordförande Ulla Westerberg Ledamot Wendela Fagerlin
Kassör Britten Hedin Ledamot Malin Bäckman
Sekreterare Christina Johansson Suppleant Anneli Jacobsson
Suppleant Ulla-Britt Karlsson
Revisorer: Per-Anders Rydberg, Olof Wånghed
Revisorssuppleanter: Carina Högberg, Dorothy Jacobsson

Möten
Årsmötet hölls den 15 april 2010 på Motell Falkberget. Styrelsen har under året haft
7 styrelsemöten.

 

Medlemmar
2010-12-31 hade föreningen 230 medlemmar, jämfört med 188 medlemmar 2009.

 

Djurskyddsärenden
Vi har via socialförvaltningen tagit hand om 1 vuxen hund som f.n. är i jourhem. Vi har hjälpt
polisen med att ta hand om 1 kanin. Vi har också tagit hand om ett antal skadade fåglar.
Under året som gått har vi haft 50 st. hemlösa katter placerade i olika jourhem. 36 st. har fått
nya hem. 6 st. har vi av olika skäl tvingats avliva. 1 katt hittade vi ägaren till. 7 st. väntade vid
årsskiftet fortfarande på nya hem.
Det kan tyckas vara många, men inte i jämförelse med att vi under året fått neka 203 katter
p.g.a. platsbrist.
Det är verkligen sorgligt att hemlösa katter ska vara ett så stort problem i vårt samhälle.
Därför arbetar vi för att katten ska få högre status. Vår önskan är att alla kattägare kastrerar
(utom de som används i avel) och id-märker sina katter.
Kastreringskampanj
Under året subventionerade föreningen kastrering av 34 st. honkatter och 16 st. hankatter.
Kampanjen inleddes under november 1997, och hittills har 714 honkatter och 662 hankatter
kastrerats. Kampanjen kommer att fortsätta under 2011.

 

Marknadsföring
Hemsidan blev under året klar. www.falkenbergsdjurskydd.se
Vi får använda ett skyltfönster i djuraffären Lady & Lufsen.


Telefonen
Under år 2010 har vi fått in ovanligt många anmälningar om djur som far illa. Det har varit
grisar, hästar, hundar, katter, kaniner m.m.
Heder åt alla de människor som vågar anmäla när de ser ett djur som far illa. Tyvärr finns det
människor som inte vågar för att de ”inte vill störa grannsämjan”. Men man har rätt att göra
en anmälan anonymt till Länsstyrelsen.
Djurskyddsföreningen är ingen myndighet. Vi har ingen laglig rätt att göra hembesök hos
människor som vanvårdar sina djur. Det är polisens och Länsstyrelsens uppgift. Däremot kan
vi hjälpa till med att ringa och anmäla det till berörd myndighet i Djurskyddsföreningens
namn.
Vi har även införskaffat en mobiltelefon med telefonnummer: 073-53 241 14.

 

Lotteri
Under året har några kända Falkenbergskonstnärer skänkt tavlor till Djurskyddsföreningen.
Vår tanke är att vi ska ha ett lotteri vid invigningen av Katthemmet.

 

Katthemmet
Lokalerna till Katthemmet har stått färdiga i över ett år, men vi har fortfarande inte fått något
tillstånd. Länsstyrelsen kräver att vi ska ha de 12 katter som vi sökt tillstånd för i varsin box
på 1,5 m². De hänvisar till smittorisken, men samtidigt säger de att vi får ha katterna i ett
gemensamhetsutrymme några timmar om dagen.
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får man ha 15 st. katter tillsammans om utrymmet är
tillräckligt stort. Vi har 2 karantänboxar, med egen ingång utifrån, där de katter som kommer
in ska sitta till de är friska, kastrerade, id-märkta och vaccinerade. När de sedan flyttas in på
Katthemmet får de sitta i en introduktionsbox, där de får tillfälle att bekanta sig med de andra
katterna genom nät.
Vi har erfarenhet av att de allra flesta katter fungerar alldeles utmärkt i grupp, men skulle det
vara så att det är en katt som inte fungerar tillsammans med andra, sätter vi den katten i ett
jourhem.
Katthem i andra län har erfarenhet av att katterna blir gladare när de slipper att sitta instängda
i boxar.
Intressant nog har två djurskyddsinspektörer, Carina Bengtsson och Linda Rick, gått emot
sina chefers avslag. De tycker att vi uppfyller alla krav för att få tillstånd att öppna
katthemmet. De har skrivit en avvikelserapport som vi har skickat tillsammans med vår
överklagan. Den ligger nu på Förvaltningsrätten, och vi hoppas att vi snart får ett positivt
besked därifrån.

 

Slutord
Till sist vill vi i styrelsen tacka alla som på något sätt hjälpt till under året, till er som ställt
upp som jourhem, skänkt gåvor eller genom ert medlemskap i föreningen sett till att vi har
kunnat hjälpa dessa djur.
Du som vill engagera dig mer i föreningen är välkommen att höra av dig på telefon
0346-241 14.

 

Än en gång ETT STORT TACK TILL ER ALLA!
Styrelsen
Falkenbergsortens Djurskyddsförening