Hjälp oss att hjälpa!

Katten Ozzie och alla andra djur tackar för era gåvor

Bli medlem, ge en gåva!

Arbetet i Falkenbergs Djurskyddsförening sker helt ideellt. Vi har inga statliga eller kommunala bidrag. Arbetet med att hjälpa djur i nöd är helt beroende av medlemsavgifter och gåvor. Stora som små. Tänk aldrig att en gåva är för liten. ”Många bäckar små blir snart en stor å!”.

 

Plusgiro 36 04 46-9,    Bankgiro 600-4899

Swisha till: 1232056406

 

Alla gåvor går oavkortat till att förbättra djurens situation!

 

För att bli medlem klicka här.

Medlemsavgiften är 150 kr per år, familjemedlem 25 kr per år.

 

Bli volontär på Katthemmet Solkatten!

Anmäl dig på; info@falkenbergsdjurskydd.se