HAR DIN OKUNSKAP BIDRAGIT TILL DJURPLÅGERI?

Att nedskräpning förfular vår miljö är ett faktum. Hade det "bara" stannat vid det skulle det inte få så stora konsekvenser som det i verkligheten får.

Det är ett växande problem som årligen DÖDAR tusentals djur.

T.ex. aluminiumburkar som kastas ut på böndernas ägor krossas när de  skördar sina åkrar.

De knivvassa skärvorna följer med i fodret. En liten metallskärva kan räcka för att en ko ska dö på några dagar. Skärvan sticker hål på vommen eller nätmagen och kan i svåra fall också nå hjärtat.

Vem som helst kan förstå vilken smärtsam död de drabbade korna går till mötes.

Även plastföremål som kastas i naturen eller haven orsakar lidande och död. Djur som äter plast kan kvävas eller svälta ihjäl.

Tuggummi som kastas på marken kan uppfattas som mat för fåglar. Det fastnar i näbben på dem.

Glassplitter kan orsaka smärtsamma skärsår eller i värsta fall göra så att djur som trampar på det förblöder.

 

Listan kan göras lång över de skador djur drabbas av p.g.a. nedskräpning i naturen.

Vi är övertygade om att kunskap bidrar till att människor tar ett större ansvar.

Därför vädjar vi till dig som just nu läst detta.

 

HJÄLP OSS ATT SPRIDA DENNA INFORMATION VIDARE TILL FAMILJ, VÄNNER, BARN OCH UNGDOMAR!

 

LÅT DINA HANDLINGAR BEVISA ATT DU ÄR EN SANN MILJÖVÄN, SOM VÄRNAR OM DJUR OCH NATUR!